Utah

Kỷ niệm 70 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào Normandy

Kỷ niệm 70 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào Normandy

Rạng sáng 6/6/1944, quân đội Đồng minh đã tiến hành cuộc đổ bộ lên bờ biển Normandy, mở mặt trận thứ hai chống phát xít ở châu Âu.