TV& VIDEO

ưu đãi nhập khẩu

Siết lại chính sách dành cho cư dân biên giới, liệu có phù hợp?

Siết lại chính sách dành cho cư dân biên giới, liệu có phù hợp?

VTV.vn - Theo một quyết định mới được ban hành, năm 2016, ưu đãi nhập khẩu hàng hóa diện cư dân biên giới sẽ thu hẹp hơn hiện nay. Liệu quyết định này có thực sự phù hợp?