TV& VIDEO

ưu đãi thuế thu nhập

Giá nhà giảm nếu DN cải tạo chung cư cũ được ưu đãi thuế

Giá nhà giảm nếu DN cải tạo chung cư cũ được ưu đãi thuế

VTV.vn - Theo các chuyên gia, nếu đề xuất cho chủ đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ được ưu đãi thuế, người dân có thể được hưởng lợi vì giá thành căn hộ có thể giảm.