TV& VIDEO

ưu tư

Diễn viên Sỹ Toàn ấn tượng trong hình ảnh mới

Diễn viên Sỹ Toàn ấn tượng trong hình ảnh mới

Lạnh nhưng mạnh mẽ và ấn tượng là những gì có thể nói về hình ảnh của nam diễn viên Sỹ Toàn trong loạt ảnh mới nhất được thực hiện cho VTV Online.