TV& VIDEO

ủy ban chứng khoán trung quốc

Trung Quốc sẽ dừng cơ chế tự ngắt của sàn chứng khoán

Trung Quốc sẽ dừng cơ chế tự ngắt của sàn chứng khoán

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Trung Quốc cho biết, cơ chế tự ngắt của sàn chứng khoán nước này sẽ không được áp dụng trong ít nhất vài năm tới.