Ủy ban di sản thế giới

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh lần hai

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh lần hai

VTV.vn - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) lần thứ hai ghi danh vào Danh sách Di sản thế giới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive