Ủy ban Đối ngoại Quốc hội

Những nhiệm vụ lớn trong công tác đối ngoại năm 2018

Những nhiệm vụ lớn trong công tác đối ngoại năm 2018

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn trong công tác năm 2018.