Ủy ban giám sát

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu có thể được gia hạn

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu có thể được gia hạn

VTV.vn - Tuyên bố chung nêu rõ thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể được gia hạn 6 tháng phụ thuộc vào yếu tố cung-cầu trên thị trường.