ủy ban kiểm tra kỷ luật

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực

VTV.vn - Đồng chí Triệu Lạc Tế thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp thân mật đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Đảng ta đang thăm, làm việc tại Trung Quốc.