TV& VIDEO

ủy ban nhân dân thành phố

TP.HCM sẽ bầu Chủ tịch mới

TP.HCM sẽ bầu Chủ tịch mới

VTV.vn - TP.HCM sẽ bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mới thay cho ông Lê Hoàng Quân theo phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt.