TV& VIDEO

Ủy ban Olympic

Những kỳ vọng về Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic khóa V - Nhiệm kỳ 2016 - 2020

Những kỳ vọng về Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic khóa V - Nhiệm kỳ 2016 - 2020

VTV.vn - Đại hội đại biểu khóa V của Ủy ban Olympic Việt Nam đã đặt ra rất nhiều nhiệm vụ, thách thức và cả những kỳ vọng.