TV& VIDEO

Ủy ban Trung ương MTTQ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

VTV.vn - Sáng 4/10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 tiếp tục làm việc, thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng.