TV& VIDEO

vạ lây

Nhập nhằng giữa "nho độn đá" và nho chất lượng

Nhập nhằng giữa "nho độn đá" và nho chất lượng

 Lấy đá độn vào nho, lấy nho hư, nho bệnh trộn lẫn với nho đạt chất lượng nhằm kiếm lời bất chính, hành vi gian lận này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu nho Ninh Thuận.