TV& VIDEO

vá xe miễn phí

Nhóm thanh niên tình nguyện trắng đêm tuyên chiến với đinh tặc

Nhóm thanh niên tình nguyện trắng đêm tuyên chiến với đinh tặc

VTV.vn - Tại Đồng Nai, đã có một nhóm thanh niên tình nguyện trắng đêm túc trực ngoài đường vừa đi hút đinh, vừa lập đội vá xe tình nguyện nhằm chống nạ đinh tặc.