vạch vôi

World Cup 2014: Công nghệ Goal-line phát huy hiệu quả

World Cup 2014: Công nghệ Goal-line phát huy hiệu quả

Công nghệ Goal-line được FIFA áp dụng triệt để tại World Cup 2014 đã phát huy tác dụng khi phân định tình huống gây tranh cãi và giúp ĐT Pháp có được bàn thắng hợp lệ.