TV& VIDEO

vải cao cấp

Lụa satin Nam Định đang dần biến mất

Lụa satin Nam Định đang dần biến mất

Không chỉ nghề trồng dâu nuôi tằm ở Lương Phú đang dần biến mất mà sản phẩm lụa satin, thương hiệu nức tiếng một thời của tỉnh Nam Định giờ cũng trong tình cảnh tương tự.