TV& VIDEO

vai trò cầu nối

Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Malaysia

Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Malaysia

VTV.vn - Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Malaysia trong thương mại, trong đó có mặt hàng gạo; cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lao động.