TV& VIDEO

vai trò cầu nối

Người thầy vẽ yêu thương

Người thầy vẽ yêu thương

VTV.vn - Nhà giáo kiêm thêm công việc của một nhà báo, thầy Trương Kỉnh Nhơn đã làm tốt vai trò cầu nối yêu thương cho những mảnh đời còn khó khăn.