TV& VIDEO

vai trò cử tri

Tăng cường vai trò cử tri trong lựa chọn đại biểu

Tăng cường vai trò cử tri trong lựa chọn đại biểu

VTV.vn - Làm sao để chọn ra được những ứng cử viên tốt nhất, đảm bảo cả cơ cấu và chất lượng... là vấn đề được đặt ra nhiều vào thời điểm này.