TV& VIDEO

vai trò tích cực

Canada khẳng định tiếp tục tích cực chống khủng bố

Canada khẳng định tiếp tục tích cực chống khủng bố

VTV.vn - Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định, Canada sẽ tiếp tục giữ vai trò tích cực trong cuộc chiến chống khủng bố.