TV& VIDEO

vận chuyển động vật

Từ 15/7, Ban Quản lý ATTP TP.HCM sẽ cấp giấy kiểm dịch động vật

Từ 15/7, Ban Quản lý ATTP TP.HCM sẽ cấp giấy kiểm dịch động vật

VTV.vn - Từ ngày 15/7, Ban Quản lý ATTP TP.HCM sẽ thay Chi cục Thú y thành phố thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.