vấn đề bức xúc

Thường vụ Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội

Thường vụ Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các kết quả tích cực về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách bổ sung của năm 2017.