TV& VIDEO

vấn đề dân số

Vấn đề dân số - Bài toán nan giải của mọi quốc gia

Vấn đề dân số - Bài toán nan giải của mọi quốc gia

VTV.vn - Những thách thức trong việc giải quyết các vấn đề dân số không chỉ tồn tại ở các quốc gia kém phát triển, đang phát triển mà còn hiện hữu ngay với các quốc gia tiên tiến.