TV& VIDEO

vấn đề nợ của Hy Lạp

Khối Eurozone mong muốn giữ Hy Lạp ở lại

Khối Eurozone mong muốn giữ Hy Lạp ở lại

VTV.vn - Lãnh đạo các nước sử dụng đồng tiền chung Euro đều bày tỏ quyết tâm đạt được một thỏa thuận nhằm giữ Hy Lạp ở lại trong khối Eurozone.