TV& VIDEO

vấn đề tế nhị

“Yêu” ít có phải đã chán nhau?

“Yêu” ít có phải đã chán nhau?

Trong cuộc sống vợ chồng, sex có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, trước những biểu hiện khác thường, các bạn không nên vội vàng kết luận mà cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để hành xử hợp lý.