TV& VIDEO

vấn đề thất nghiệp

5 mối lo toàn cầu tại Diễn đàn Davos 2015

5 mối lo toàn cầu tại Diễn đàn Davos 2015

Hãy cùng điểm qua 5 vấn đề quan trọng nhất cần được giải quyết trong năm 2015 được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế thế giới.