TV& VIDEO

vấn đề y tế

Quốc hội Việt Nam sẽ giám sát việc đầu tư cho y tế

Quốc hội Việt Nam sẽ giám sát việc đầu tư cho y tế

VTV.vn - Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tăng cường giám sát việc đầu tư trong lĩnh vực Y tế.