TV& VIDEO

Vận động viên khiếm thị

Vận động viên khiếm thị chạy qua sa mạc nhờ ứng dụng smartphone

Vận động viên khiếm thị chạy qua sa mạc nhờ ứng dụng smartphone

VTV.vn - Băng qua 160km trên sa mạc Namibia là thành tích mà vận động viên khiếm thị Simon Wheatcroft đạt được nhờ sự trợ giúp của 1 ứng dụng điện thoại thông minh.

  • Vận động viên khiếm thị

    Vận động viên khiếm thị

    Trong nước15/03/2010 03:41 PM

    Những người khiếm thị ở Thái Lan thường làm nghề mát xa hay làm các nghề thủ công. Nhưng 1 người khiếm thị tại Thái Lan lại chọn làm nghề vận động viên quyền anh - một nghề không những đỏi hỏi phải có sức khoẻ mà còn phải tinh mắt.