vận hành

Xe điện 4 bánh tự chế ở Việt Nam

Xe điện 4 bánh tự chế ở Việt Nam

Chiếc xe chạy điện độc đáo với 4 bánh trong đó 3 bánh lái cùng một bánh cho động cơ và mượn thiết kế theo mẫu Toyota FV2 concept.