TV& VIDEO

văn hiến

Người Hà Nội đón năm thứ 60 Thủ đô được giải phóng

Người Hà Nội đón năm thứ 60 Thủ đô được giải phóng

Bên cạnh một Hà Nội náo nhiệt của chương trình nghệ thuật chào đón năm mới tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám còn một Hà Nội khác, trầm mặc hơn trong ngày đầu tiên của năm thứ 60 thủ đô giải phóng.