TV& VIDEO

văn hóa biển Việt Nam

Theo chân đoàn làm phim "Cội nguồn văn hóa biển Việt Nam"

Theo chân đoàn làm phim "Cội nguồn văn hóa biển Việt Nam"

VTV.vn - Để có được 2 tập phim tài liệu "Cội nguồn văn hóa biển Việt Nam", ê-kíp của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài THVN đã phải di chuyển liên tục qua nhiều địa điểm.