TV& VIDEO

văn hóa pháp

Trải nghiệm nghỉ dưỡng tại hai quốc gia trong một đêm

Trải nghiệm nghỉ dưỡng tại hai quốc gia trong một đêm

VTV.vn - Đã bao giờ bạn nghĩ mình có thể nghỉ ngơi tại hai quốc gia trong cùng một thời điểm chưa? Khách sạn Arbez Franco-Suisse vừa giới thiệu dịch vụ độc đáo này.