TV& VIDEO

văn hóa phương đông

UberEATS - Dịch vụ giao thức ăn bằng taxi ở Dubai

UberEATS - Dịch vụ giao thức ăn bằng taxi ở Dubai

VTV.vn - Khi sử dụng ứng dụng của UberEATS, khách hàng có thể theo dõi đơn đặt hàng theo thời gian thực từ lúc thanh toán hóa đơn cho đến khi đồ ăn được vận chuyển tới nhà.