TV& VIDEO

Văn hóa tâm linh

Hội phụ nữ các cấp ở Huế tuyên truyền hạn chế đốt vàng mã

Hội phụ nữ các cấp ở Huế tuyên truyền hạn chế đốt vàng mã

VTV.vn - Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn yêu cầu loại bỏ tục đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự. Điều này đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều tầng lớp nhân dân.