TV& VIDEO

văn hóa tham gia giao thông

Xây dựng văn hóa giao thông thời hội nhập

Xây dựng văn hóa giao thông thời hội nhập

VTV.vn - Đó là chủ đề được bàn luận trong chương trình Hội nhập phát sóng ngày 13/9 với khách mời là GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết.