TV& VIDEO

văn hóa vật thể

Xã hội hóa công tác bảo tồn các giá trị văn hóa

Xã hội hóa công tác bảo tồn các giá trị văn hóa

VTV.vn - Ở Hải Dương, các giá trị văn hóa được người dân tự lưu giữ, bảo quản để các mạch nguồn văn hóa tuôn chảy trong mỗi người dân từ thế hệ này sang thế hệ khác.