TV& VIDEO

Văn học Anh

Sách hay: “Nhà vô địch Peter”

Sách hay: “Nhà vô địch Peter”

VTV.vn - Thỏ Peter, nhân vật chính bước ra từ bộ truyện nổi tiếng “The tale of Peter Rabbit” vừa được ra mắt tại Việt Nam.