TV& VIDEO

văn học nghệ thuật

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập và phong trào “Hát cho dân tôi nghe”

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập và phong trào “Hát cho dân tôi nghe”

VTV.vn - Còn có bút danh khác là: Trần Nhật Nam, Lê Nguyên, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1942 tại Huế.Được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II (2007).