TV& VIDEO

văn lý

5 năm, hơn 3 triệu HS-SV được vay vốn đi học

5 năm, hơn 3 triệu HS-SV được vay vốn đi học

Trong 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với HS-SV, hơn 3 triệu HS-SV đã được vay vốn, được đến trường, thực hiện được ước mơ học tập.