TV& VIDEO

vấn nạn thực phẩm bẩn

Hơn 120.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm từ đầu năm đến nay

Hơn 120.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm từ đầu năm đến nay

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay cả nước đã thành lập hơn 23.000 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hơn 625.000 cơ sở, trong đó phát hiện khoảng 20% cơ sở vi phạm.