TV& VIDEO

vấn nạn thực phẩm bẩn

Thực trạng quản lý an toàn thực phẩm: Buồn nhiều hơn vui!

Thực trạng quản lý an toàn thực phẩm: Buồn nhiều hơn vui!

VTV.vn - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, bức tranh tổng thể về quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam đang có mảng tối nhiều hơn sáng.