TV& VIDEO

văn nghiệp

GLTT với nhà văn Lê Lan Anh

GLTT với nhà văn Lê Lan Anh

Nhà văn Lê Lan Anh - tác giả tiểu thuyết "Ở đất kẻ thù" đã có buổi GLTT với độc giả tại VTV News.