văn phòng đại diện

Thành lập Cơ quan thường trú VTV tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thành lập Cơ quan thường trú VTV tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Ngày 5/3, Tổng Giám đốc Đài THVN đã ban hành quyết định số 388/QĐ-THVN về việc thành lập cơ quan thường trú tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.