vạn vật

Internet of things - Xu hướng công nghệ của tương lai

Internet of things - Xu hướng công nghệ của tương lai

VTV.vn - Theo Giáo sư Timothy Chou, Internet of things (Internet vạn vật - IOT) sẽ tạo cơ hội lớn để ứng dụng các hệ thống dựa trên nền tảng máy tính trong nhiều lĩnh vực.