TV& VIDEO

Văn Vượng

Nghệ sỹ ghita Văn Vượng - Người vẽ cuộc sống bằng âm thanh

Nghệ sỹ ghita Văn Vượng - Người vẽ cuộc sống bằng âm thanh

 Người nghệ sỹ khiếm thị ấy đã từng được Đài THVN tôn vinh là một trong 100 nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam. Năm 2012, ông cũng vinh dự là người được nhận giải thưởng Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội.