Văn Yên

"Vua bãi vàng" và câu chuyện cổ tích đời có hậu… (kỳ 2)

"Vua bãi vàng" và câu chuyện cổ tích đời có hậu… (kỳ 2)

Và rồi trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, Trần Hưu đã tìm ra lối đi, mà ở thời điểm ấy, bản thân anh cũng chưa kịp nhận ra