TV& VIDEO

vàng non tuổi

Đồng Nai vận động người dân "tố giác" vàng non tuổi

Đồng Nai vận động người dân "tố giác" vàng non tuổi

VTV.vn - Từ 1/7, người dân ở Đồng Nai có thể mang vàng trang sức đi kiểm định tại Sở Khoa học Công nghệ địa phương, với điều kiện mang kèm theo hóa đơn mua bán.