vàng trắng

Gia tăng nhu cầu "vàng trắng"

Gia tăng nhu cầu "vàng trắng"

VTV.vn - Lithium vô tình trở thành một nguồn nguyên liệu bắt buộc và rất đắt giá. Nhiều người đã gọi lithium là "vàng trắng" của thế giới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive