TV& VIDEO

vàng trắng

Gia tăng nhu cầu "vàng trắng"

Gia tăng nhu cầu "vàng trắng"

VTV.vn - Lithium vô tình trở thành một nguồn nguyên liệu bắt buộc và rất đắt giá. Nhiều người đã gọi lithium là "vàng trắng" của thế giới.