vào làm việc

Kỳ lạ tuyển dụng lao động kiểu… đa cấp

Kỳ lạ tuyển dụng lao động kiểu… đa cấp

Chấp nhận mất tiền đặt cọc, rồi vẫn lại thất nghiệp là tình cảnh của không ít người lao động trong vụ việc này.