TV& VIDEO

vào lớp 10 trường công lập

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 tại TP.HCM

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 tại TP.HCM

VTV.vn - Trong những ngày này khi chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các học sinh TP. HCM như bước vào cuộc đua nước rút.