TV& VIDEO

vấp váp

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn lần đầu tái hợp sau The Voice

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn lần đầu tái hợp sau The Voice

Tối 4/1, Hương Tràm đã có dịp hội ngộ với Bùi Anh Tuấn trong đêm nhạc riêng của hai giọng hát trẻ tại một phòng trà nổi tiếng.