TV& VIDEO

vắt chanh

Trứng gà ngải cứu - Món quà vặt hấp dẫn của Hà Nội

Trứng gà ngải cứu - Món quà vặt hấp dẫn của Hà Nội

Trúng gà ngải cứu đã trở thành một món ăn đường phố nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.